вторник, 7 октомври 2008 г.

Покана за участие в Литературен клуб Щастливеца

Литературен клуб Щастливеца и Сдружение за модерна култура канят всеки, който обича литературата и е на възраст от 18 до 35 години да стане член н клуба. Участието е напълно безплатно. Откриването на клуба ще бъде на 17 октомври 2008 г. (петък) от 18 ч. в Лекционната зала на библиотека "Иван Вазов" в гр. Пловдив.
За повече информация можете да се обърнете към Нина Панчева на телефон 0887 415 444 или на email: nina_pancheva@abv.bg

петък, 26 септември 2008 г.

Биография на Гавраил Панчев, ръководител на литературен клуб Щастливеца

 
ГАВРАИЛ НЕНЧЕВ ПАНЧЕВ


Роден на 15.10.1954
в гр. Стамболийски, обл. Пловдивска

Адрес: гр. Стамболийски – 4210
Ул. „Г. Бенковски” № 25
Тел: 0339 620 12
e-mail: gavrail_panchev@abv.bg

Творческа дейност:
/1983 – 2008 г/
1983 – 1989 г - Основател и ръководител на
градски литературен клуб. Главен редактор на списанията „Училище и литература” и „Светове”, Самиздат
1999 – 2001 г. – член на Дружеството на българските писатели – град Пловдив
1996 г. – включен в Енциклопедия „Кой кой е в българската култура?” /разпространявана в Европа/


1989 – 2008 г Публикации:
Книги:

1. Между робството и свободата – сборник статии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.
2. Промяната, сборник 4 студии, изд. Полиграфия АД, Пловдив, 1994 г.
3. Убийството на Алеко Константинов – изд. Литературен форум, София, 1997 г.
4. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, първо издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1998 г.
5. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, второ преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 1999 г.
6. „Бай Ганю. Невероятни разкази за един съвременен българин” от Алеко Константинов: власт и знание – сборник есета и статии, трето преработено и допълнено издание, изд. СЕМА 2001, Пловдив, 2000 г.
7. Алеко Константинов. Биография в три тома
7.1. Алеко Константинов. БиографияI том, изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.
7.2. Алеко Константинов. Биография – III том, изд. Макрос, Пловдив, 2003 г.
7.3. Алеко Константинов. Биография – II том, изд. Макрос, Пловдив, 2008 г.

50 статии и студии публикувани в периода 1989 – 2003 на философска, политическа и културна тематика.

Образование:
/1962 – 1982 г/ 1968 г - Завършено основно образование
1978 г – Завършено средно образование
1982 г – Завършено висше образование,
сп. „Българска филология”, Пловдивски
Университет „П. Хилендарски”

Военна служба:
/1973 – 1975 г/ свързочен батальон, град Бургас

Трудова, професионална и административна дейност

1972 - 1976 г – ел. техник в КЦХ „Ст. Кираджиев, гр. Стамболийски
/1972 – 2005 г/
1976 – 1978 г. – общ работник в КК „Витамина” гр. Стамболийски
1983 – 1990 г – възпитател и учител по български език и литература в ОУ „Хр. Смирненски” и СОУ „Г. Димитров” гр. Стамболийски
1990 – 1991 г – зам. Директор на СОУ „Г. Димитров” град Стамболийски
1991 – 1995 г – зам. Кмет на община „Родопи” град Пловдив – ресорен ръководител
на образованието, здравеопазването, културата, религията, социалните дейности и спорта на общината
1995 – 1997 г – безработен
1997 – 1999 г – н-к отдел „Образование и Култура”, район „Южен”, община Пловдив
1999 – 2000 г /Vм/ - безработен
м. V.2000-м.ХI.2000 г – експерт по бълг. език
и литература, ИО на МОН гр. Пловдив
м. ХII 2000-2002 г – директор на фондация „Европейски месец на културата” гр. Пловдив
2003 - 2008 - писател на свободна практика

Семейно положение: 1980 г – граждански брак със Стефана Георгиева Панчева - икономист
Деца:
Цветелина Гавраилова Панчева (филолог) - родена 1981
Нина Гавраилова Панчева (художник) - родена 1984

Литературен клуб Щастливеца

Литературен клуб Щастливеца е създаден в Пловдив от писателя Гавраил Панчев, с помощта на Сдружение за модерна култура, гр. София. Клубът стартира на 17 октомври 2008 г. Той е насочен към хора, обичащи литературата, на възраст от 18 до 35 години.