петък, 26 септември 2008 г.

Литературен клуб Щастливеца

Литературен клуб Щастливеца е създаден в Пловдив от писателя Гавраил Панчев, с помощта на Сдружение за модерна култура, гр. София. Клубът стартира на 17 октомври 2008 г. Той е насочен към хора, обичащи литературата, на възраст от 18 до 35 години.

Няма коментари: